top of page
logo-augustus-2018AANGEPASTE KLEUR.png

KWEKERIJ

Op onze kwekerij van ongeveer tien hectare kweken wij biologisch gecertificeerd meer dan 50 verschillende, kwalitatief hoogwaardige tuinplanten, haagplanten en voedselplanten in verschillende maten.

Dat  betekent dat onze planten een gezonde bodem hebben en daardoor een grote weerstand hebben tegen ziekten en plagen. Het wortelgestel van onze planten is sterk en bevat grote hoeveelheden bodemleven. Onze producten slaan daardoor beter aan bij aanplant, hebben minder last van uitval, zijn gezond, sterk en vitaal.

We gebruiken bladmulch in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest om het bodemleven te stimuleren. Door onze planten te kweken binnen een  raamwerk van  bomensingels, struiklagen, ruigtestroken met kruiden en wildebloemen, water en natuurlijke oevers ontstaat een grote biodiversiteit. Landvarkens, koeien, kippen, eenden en parelhoenders vinden hier hun voedsel en zorgen voor het bemesten en opruimen van onkruiden en schadelijke insecten. 

Wij verkopen onze planten uit volle grond met een lengte van 60 cm tot 3 meter aan hoveniersbedrijven en de groothandel via Cash en Carry. Particulieren kunnen bij ons planten afhalen tijdens onderstaande openingstijden.

Voor ons aanbod van tuinplanten, haagplanten en voedselplanten  klik hier 

Voor informatie over prijzen verzoeken wij u telefonisch

(06- 48239022) of per  email  contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie over 'Natuurlijke Sterker' 

label zie: natuurlijksterker.nl

 

Openingstijden kwekerij:

Hoveniersbedrijven en groothandel, maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 8.00 uur tot 17:00 uur

 

Particulieren: 

zaterdag: 9:00 tot 16:00 uur 

Anker 2

Haagplanten

thumb-2.php.jpeg
thumb-3.php.jpeg
thumb-1.php.jpeg
thumb.php.jpeg

Vollegrondsplanten

thumb-4.php.jpg
thumb-11.php.jpg
thumb-5.php.jpg
thumb-10.php.jpg
thumb-6.php.jpg
thumb-9.php.jpg
thumb-7.php.jpg
thumb-8.php.jpg
Anker 1

Natuurlijk kweken

Natuurlijk kweken betekend voor Decohof in de eerste plaats chemievrij en geen gebruik van kunstmest. De natuurwaarden staan op de Decohof in een hoog vaandel. Uitgangspunt is dat de natuur zich niet laat dwingen, maar hooguit beinvloeden. In de praktijk betekent dit dat gestreefd wordt naar een biologisch evenwicht, zodat de planten robuust opgroeien. Daar waar de natuur een handje kan helpen om plagen en ziekten te onderdrukken, kunnen wij de natuur een handje helpen om dit te stimuleren.

 

Enkele toepassingen op de inzet van natuurlijk kweken:

Gebruik baldmulch Na een kleinschalige proef in 2013 wordt vanaf het voorjaar van 2014 wordt een bladmuchlaag ingebracht in de beplantingsrijen. Dit blad is afkomsting uit de direkte omgeving van de kwekerij, nl. de Gemeente Dalfsen. Het blad zorgt voor een stimulatie van het bodemleven en daardoor evenwichtiger en vitaler opgroeiende planten. Bovendien word het onkruid in de rij onderdrukt. Tussen de rijen word gemaaid zodat daar ook omzetting plaats vindt.

Inzet dieren Als een teeltronde van jaren voorbij is en het land leeggerooid is, ruimen onze lnadvarekns de onkruiden en eventuele schadelijke insecten op. Ze bemesten het land waana het geschikt is om een groenbemester te zaaien zodat de grond in natuurlijk tempo kan herstellen voor een volgende teeltronde. De koeien grazen op de percelen die langere tijd niet voor de kwekerij gebruik worden en de kippen scharrelen tussen de grote tuinplanten op de kwekerij om de inseceten en de onkruiden beheersbaar te houden.

Windsingels en kruidenstroken De aanwezige windsingels en kruidenstroken zorgen voor een grote biodiversiteit. Grote biodiversiteit is belangrijk. Bijvoorbeeld: De vogels die hier broeden zorgen dat we niet zo snel een rupsenplaag krijgen.

bottom of page