DECOHOF KWEKERIJ OVERGOOR.

Op onze natuurlijke kwekerij worden tuinplanten gekweekt in de volle grond op een oppervlakte van 10 hectare. De Kwekerij is in 1998 opgestart. Er worden tuinplanten, haagplanten en voedselplanten gekweekt in de maten 0.6 tot 3 meter.

De gekweekte planten vinden hun weg via Cash and Carry bedrijven, groothandelsbedrijven en hoveniersbedrijven naar de particuliere tuinbezitter. Maar ook de particulier tuinbezitter zelf is welkom op de aangegeven openingstijden.

De opkweek van het uitgangsmateriaal, vindt hoofdzakelijk in eigen beheer plaats zodat reeds in een vroeg stadium aangestuurd kan worden naar een kwalitatief en zwaar eindprodukt. De vollegrondsplanten worden op ruime afstand geplant, regelmatig verplant en gesnoeid om tot een goed produkt te komen. Het eindprodukt is dan ook zwaar met een goede kluit.

 

bladmulch aanbrengen

NATUURLIJK KWEKEN

 

Natuurlijk kweken betekend voor Decohof in de eerste plaats chemievrij en geen gebruik van kunstmest. De natuurwaarden staan op de Decohof in een hoog vaandel. Uitgangspunt is dat de natuur zich niet laat dwingen, maar hooguit beinvloeden. In de praktijk betekent dit dat gestreefd wordt naar een biologisch evenwicht, zodat de planten robuust opgroeien. Daar waar de natuur een handje kan helpen om plagen en ziekten te onderdrukken, kunnen wij de natuur een handje helpen om dit te stimuleren.

Enkele toepassingen op de inzet van natuurlijk kweken:

GEBRUIK BALDMULCH Na een kleinschalige proef in 2013 wordt vanaf het voorjaar van 2014 wordt een bladmuchlaag ingebracht in de beplantingsrijen. Dit blad is afkomsting uit de direkte omgeving van de kwekerij, nl. de Gemeente Dalfsen. Het blad zorgt voor een stimulatie van het bodemleven en daardoor evenwichtiger en vitaler opgroeiende planten. Bovendien word het onkruid in de rij onderdrukt. Tussen de rijen word gemaaid zodat daar ook omzetting plaats vindt.

INZET DIEREN Als een teeltronde van jaren voorbij is en het land leeggerooid is, ruimen onze lnadvarekns de onkruiden en eventuele schadelijke insecten op. Ze bemesten het land waana het geschikt is om een groenbemester te zaaien zodat de grond in natuurlijk tempo kan herstellen voor een volgende teeltronde. De koeien grazen op de percelen die langere tijd niet voor de kwekerij gebruik worden en de kippen scharrelen tussen de grote tuinplanten op de kwekerij om de inseceten en de onkruiden beheersbaar te houden.

WINDSINGELS EN KRUIDENSTROKEN De aanwezige windsingels en kruidenstroken zorgen voor een grote biodiversiteit. Grote biodiversiteit is belangrijk. Bijvoorbeeld: De vogels die hier broeden zorgen dat we niet zo snel een rupsenplaag krijgen. .

 

 

 

reportage in Landleven

In het nieuwste nummer (september) van Het maandblad Landleven staat een uitgebreide reportage...

» Lees verder...

nieuwe website

op dit moment werken we aan een nieuwe website

» Lees verder...